SHANTY- KOOR

"DE MARKMAKKERS"

 

 

SHANTYKOOR “DE MARKMAKKERS”

 

CONTACTADRESSEN:

Info            : Pierre van Hal pvanhal-vanschendel@hetnet.nl tel 0165 343259

Boekingen : Pierre Backx pcambackx@ziggo.nl  tel. 0165 557867

Website : www.markmakkers.nl  Hierop staat alle informatie over ons koor, de leden, foto’s en verdere wetenswaardigheden.

 

Het koor komt uit Oudenbosch, gemeente Halderberge en bestaat uit 12 zangers en een 2 begeleiders op accordeon. Wij zingen shanties en zeemansliedjes in het Nederlands, Engels en Duits.

 

Shanties zijn liederen die vroeger door de zeelui aan boord van de oude zeilschepen werden gezongen. Enerzijds waren dat werkondersteunende liederen bijvoorbeeld bij het handmatig binnendraaien van het anker, anderzijds waren er ook de liederen die zeelui zongen als zij wat tijd voor zichzelf hadden, want verder was er niet veel vertier aan boord van dergelijke schepen. Deze zogenaamde “forebitters” kunnen prachtige ballades zijn, maar er zijn ook liederen bekend met een iets minder fraai woordgebruik. De inhoud van al deze liederen zijn meestal, de zee, het schip, vrouwen en drank. De Markmakkers brengen al deze facetten van de “Shanty” over het voetlicht, waarbij veelal drie- tot vierstemmig wordt gezongen.

 

De optredens van de Markmakkers vinden plaats bij zeer uiteenlopende gelegenheden zoals jubilerende verenigingen, festivals, recepties, huwelijksjubilea, huwelijken, verjaardagen, bedrijfsfeesten, in verpleeg- en verzorgingshuizen enz.

 

In 1999 is de groep ontstaan toen, bij wijze van grap, onverwacht wat zeemansliedjes werden gezongen aansluitend aan een concert van het Oudenbosch’ Mannenkoor, waarvan de meeste zangers ook lid zijn. Onmiddellijk kwamen er echter verzoeken voor nog meer optredens. Inmiddels is het koor al honderden malen met bijzonder veel plezier opgetreden. Het repertoire wordt steeds verder uitgebreid, waardoor wij elk optreden een eigen karakter kunnen geven, mede afhankelijk van de wens van de toehoorders. Inmiddels bestaat ons repertoire uit ruim 50 nummers.

Met 15 mannen zijn we een relatief  klein shantykoor en dat willen we ook zo houden. Met dit klein gezelschap kunnen we op vrijwel alle locaties terecht en deze omvang helpt ons om een bepaalde muzikale kwaliteit te bereiken. De groep is ook erg op elkaar ingespeeld. Het verloop van de leden is klein, maar soms is nieuwe aanwas nodig. We zijn selectief bij het werven van nieuwe leden. Op de eerste plaats dient een nieuw lid goed in de groep te passen en dient hij goed gemotiveerd te zijn om, zo mogelijk, alle repetities en optredens bij te wonen. Goede zangkwaliteiten zijn natuurlijk ook welkom samen met de inzet om zowel meerstemmig als solistisch te zingen. Meestal hebben nieuwe leden al zangervaring in een ander koor. Na een korte (wederzijdse) proefperiode wordt in informeel onderling overleg besloten of men al dan niet lid wordt van Shantykoor De Markmakkers.

Het liefst brengen wij een afwisselend programma met meerstemmige muziek met voor ieder wat wils, werkliederen, forebitters en zeemansliedjes, in diverse talen. “Sloop John B” is een wereldberoemde hit geworden door de uitvoering van The Beach Boys, maar dat lied is van origine een onvervalste Shanty. Zo ook bijvoorbeeld  “What shall we do with the drunken sailor”, maar dat zal U wellicht minder verbazen

 

Maar….. de klant is koning en wij zingen wat die wil, dus ook “Meisje , ik ben een zeeman”, “Het kleine café aan de haven”  en vele, vele anderen.

 

Waar de Markmakkers zingen slaat vaak het aanstekelijke enthousiasme van de zangers over op het publiek wat door veel mensen wordt ervaren als een aangename afleiding van de dagelijkse beslommeringen. Die wisselwerking met het publiek zorgt ervoor dat de Markmakkers regelmatig een humoristische kwinkslag in de muziek verwerken.

 

Na de viering van het 5 jarig bestaat in 2004 en het 10-jarig bestaan in 2009, werd in september 2014 het 3e lustrum uitbundig gevierd met een shantyfestival in het centrum van Oudenbosch, waar 6 shantykoren uit West Brabant te beluisteren waren. E.e.a. werd georganiseerd in samenwerking met het Arboretum en werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Rabobank

 

Wapenfeiten uit de achterliggende jaren zijn o.a. deelname aan een varend Shantyfestival op de Oostzee met optredens in havens in Duitsland en Denemarken, het winnen van een shantyfestival in Etten-Leur, deelname aan de lichtsloepen parade in Breda enzovoorts. Tot onze vaste luisterkring mogen wij rekenen “de Zonnebloem”,als grootverbruiker, de KBO’s en KVO’s in de omgeving. Of het nu is in een theater, in een gemeenschapshuis of op een rondvaartboot en ja  zelfs in een crematorium weten wij de juiste sfeer te creëren. Natuurlijk mogen wij ook niet vergeten te noemen de vele zorg en verpleeginstellingen waar wij veelal op een gulle glimlach van de bewoners mogen rekenen

 

Kortom, wilt U een leuke middag of avond waarbij U kunt genieten van fraaie zang dan is een optreden van de Markmakkers aan te bevelen.

 

CD.

Een aantal van onze liederen hebben wij vastgelegd op CD, die U via de contactpersonen kunt verkrijgen.

 

KOSTEN

Deze bestaan uit een onkostenvergoeding welke meestal per gelegenheid wordt afgesproken en is mede afhankelijk van afstand en tijdsduur. Wij beschikken zelf over een geluidsinstallatie, die eventueel inzetbaar is.

 

     

Shantykoor De Markmakkers

p/a Pierre Backx

Burg. Schoonheijtstraat 63

4701 LT Roosendaal

tel. 0165 557867

pcambackx@ziggo.nl

 

 

 

Home